դնեմ

դնեմ

Dasnabedian 1995: 428

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 22,21
litt. je place, je mets, ici: je me fraie (un chemin)

freq: 1

(in: առաջի դնեմ)

Mowradyan 1993: 328 (section 3)

Պիտ. (ed. 1993) p.33

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԴՆԵՄ — (եդի, եդիր, եդ, դի՛ր, դի՛ք.) NBH 1 0637 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ն. τίθημι pono Զետեղել զիմն ուրեք, կամ ի վերայ այլոյ իրի. կացուցանել ի տեղւոջ. կարգել. հաստատել. ... *Եդ զնոսա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁՆ — (ձին, ձինք, ձանց.) NBH 1 0192 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. (լծ. հյ. ինձ, ինձէն, ինքն. եւ ար. ինս, ինսան.) Ինքնութիւն իմացական եւ բանաւոր էակի՝ դիմաւ որոշելոյ. անհատն բնութենակից …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՊԱՏԻԿ — (տկի, տկաց.) NBH 1 414 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c ա. πολλαπλάσιος, πλάσιος, πολύπλοκος, ποικίλος, πολλάπολυς multiplex, multifarius, varius Բազմապիսի, ազգի ազգի. բազմադիմի. բազում. բազմազան, կամ յոլով. ... *Տեսի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԻՒՐԱՊԱՏԻԿ — ( ) NBH 1 491 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. μυριοπλάσιος decem millies, vel infinite multiplicatus, ποικίλος varius Որպէս թէ տասն հազարապատիկ. այսինքն բազմապատիկ, բազմաթիւ, բազմադիմի. *Կառք Աստուծոյ բիւրապատիկք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴՆԱՆԻՄ — ( ) NBH 1 0637 Chronological Sequence: Unknown date ԴՆԱՆԻԼ. Տ. Դնեմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴՐԵԱԼ — ( ) NBH 1 0643 Chronological Sequence: Unknown date ԴՐԵԱԼ ԴՐԵԼԻ. Տե՛ս ի բայն Դնեմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴՐԵԼԻ — ( ) NBH 1 0643 Chronological Sequence: Unknown date ԴՐԵԱԼ ԴՐԵԼԻ. Տե՛ս ի բայն Դնեմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵԴՈՂ — ( ) NBH 1 0646 Chronological Sequence: Unknown date Իբր Դնօղ. *Փառաւորեսցէ զեդօղ օրինացն. Մեկն. ղեւտ.: Տ. Դնեմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԱՌՆԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0927 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 13c գ. ԽԱՌՆԱՐԱՆ κρατήρ crater. որ եւ ԽԱՌՆԵԼԻՔ ասի. անօթ կամ ընդունարան, յոր լինի զըմպելի ինչ կամ զըմպելիս խառնել, կամ արկանել լնուլ, հեղուլ. որպէս կարաս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԻՒԱՆԴԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 2 0100 Chronological Sequence: Unknown date, 11c ա. Առաւել հիւանդ. տկարագոյն. թուլագոյն. խօթամիտ. *Հիւանդագոյնք եղէք լսելեօք ձերովք. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 15: *Քանզի հիւանդ ես աւադիկ հաւատովք, հիւանդագոյնս եւ տկարագոյնս առակս օրինակաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՁԵՌՆԱԳԻՐ — ( ) NBH 2 0152 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c Տ. ՁԵՌԱԳԻՐ. *Ոգէշահ խրատուքն՝ զոր եթող նոցա ձեռնագրով իւրով. Վրք. հց. ձ: *Փոխանակ ձեռնագրի պարտաւորացն զայս առաջի դնեմ անիրաւացն. Եփր. աւետար.: *Զձեռնագիրն համբերութեամբն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.